Doanh nghiệp

Lợi nhuận của Facebook sẽ giảm do đầu tư quá lớn vào an ninh mạng

Lợi nhuận của Facebook sẽ giảm do đầu tư quá lớn vào an ninh mạng

Lợi nhuận của Facebook sẽ giảm do đầu tư quá lớn vào an ninh mạng

- 1

Trần Anh

Cơ quan chủ quản: Trung Tâm CNTT Truyền Thông Việt Nam
Trụ sở: Lầu 1, tòa nhà D2-D6 Thất Sơn, P.15, Q.10, TP.HCM
Liên hệ truyền thông: 096-221-1133

Copyright © 2017, ICT Vietnam all rights reserved.

Điện thoại: (028) 7300-6816 | Hotline: 096-218-6839
Email: info@ictvn.com